0986 79 72 77

Rượu Nếp Hương Sơn

120.000  100.000 

Rượu nếp Hương Sơn là một loại rượu truyền thống của Việt nam nói chung và người dân miền trung nói riêng. Sản phẩm được làm từ nguyên liệu gạo nếp lên men và được đem đi chưng cất để lấy rượu.