0986 79 72 77

Nhung Hươu Tươi

1.500.000  1.200.000 

Nhung hươu tươi Hương Sơn là lộc nhưng được thu hoạch từ những chú hươu Hương Sơn, Hà Tĩnh chính gốc có tuổi đời trên 3 tuổi. Đây là một sản phẩm nổi tiếng trong ngoài nước.