Nhung hươu bài thuốc chữa yếu sinh lý

2.000.000 

Đây là một bài thuốc cực kỳ hiệu quả của các dân tộc sát biên dưới Việt Nam – Lào khu vực Hương Sơn Hà Tĩnh