Cao ban long Hương Sơn

1.200.000 

Một sản phẩm cao cấp của Hội Đông Y Hương Sơn Hà Tĩnh chứng nhận và đảm bảo chất lượng.